HOTĂRÂRE nr. 941 din 10 iunie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale(actualizată până la data de 29 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 1 iulie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 28 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, precum şi al art. 19 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 10 iunie 2004.Nr. 941.  +  AnexăNORMA 10/06/2004