HOTĂRÂRE nr. 1.395 din 4 noiembrie 2008privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală comunală Borăneşti, judeţul Ialomiţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 7 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe stabileşte ziua de duminică, 14 decembrie 2008, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de primar al comunei Borăneşti, judeţul Ialomiţa.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 1.395.------