LEGE nr. 226 din 28 octombrie 2008pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 1(1) Terenul aferent Palatului Parlamentului României, astfel cum a fost delimitat prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții "Casa Republicii", cu modificările ulterioare, este și rămâne în domeniul public al statului și în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului.(2) Deciziile privitoare la destinația și folosința terenului prevăzut la alin. (1) se iau de fiecare Cameră a Parlamentului, corespunzător suprafeței de teren aflate în administrare proprie.(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea regimului juridic al terenului prevăzut la alin. (1) se poate dispune numai prin lege.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta o hotărâre pentru delimitarea terenului aferent Palatului Parlamentului României, în vederea administrării acestuia de Camera Deputaților și de Senat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilorart. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 octombrie 2008.Nr. 226.-----