HOTĂRÂRE nr. 1.289 din 14 octombrie 2008pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanțărilor rambursabile ce pot fi contractate și a tragerilor ce se pot efectua din aceste finanțări de unitățile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 octombrie 2008  (la 16-12-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.670 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În anul 2008, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile, prin împrumuturi de la băncile comerciale, de la instituțiile de credit și prin emisiuni de titluri de valoare, în limita sumei de 3.000 milioane lei, în condițiile prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În anul 2008 unitățile administrativ-teritoriale pot efectua trageri din finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 în limita sumei de 2.580 milioane lei. (la 16-12-2008, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.670 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008 )  +  Articolul 3Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, autorizează finanțările rambursabile și tragerile din aceste finanțări solicitate de unitățile administrativ-teritoriale, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 și 2. (la 16-12-2008, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.670 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008 )  +  Articolul 4Pentru finanțările rambursabile și tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 și 2 se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar avut în vedere în bugetul de stat pe anul 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  București, 14 octombrie 2008.Nr. 1.289.----