HOTĂRÂRE nr. 738 din 29 august 1996privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 3 septembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, în suprafaţă de 2,52 ha, situat în municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, în vederea înfiinţării unui cimitir uman.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între părţile interesate.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gheorghe TincaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 29 august 1996.Nr. 738.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenului care se transmite în administrareaConsiliului Local al Municipiului Mangalia, judeţul Constanţa
           
    Locul unde este situat terenulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale terenului
    Şos. Mangalia- Vama Veche nr. 2, municipiul Mangalia, judeţul ConstanţaMinisterul Apărării NaţionaleConsiliul Local al Municipiului Mangalia, judeţul ConstanţaTeren fără construcţii, S = 2,52 ha
  ------