ORDIN nr. M.91 din 12 septembrie 2008pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 26 septembrie 2008    Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,având în vedere dispoziţiile art. 15 din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,ministrul apărării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "Cz - 1, Regulamentul activităţii de cazare", aprobat prin Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. OG 7/1994*), şi "Cz - 81, Instrucţiuni privind evidenţa, administrarea, folosirea şi întreţinerea fondului de cazare al Ministerului Apărării Naţionale", aprobat prin Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. OG 5/1974*), cu modificările şi completările ulterioare._______ Notă *) Ordinele ministrului apărării nr. OG 5/1974 şi nr. OG 7/1994 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuBucureşti, 12 septembrie 2008.Nr. M.91.  +  AnexăREGULAMENT 12/09/2008