HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu(actualizată până la data de 15 august 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 15 august 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 832 din 13 august 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.989/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 ianuarie 2006.Nr. 1.  +  AnexăREGULAMENT 05/01/2006