HOTĂRÂRE nr. 167 din 13 februarie 2003 (*actualizată*)privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană(actualizată până la data de 1 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 944 din 14 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.372 din 26 august 2004.În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigura de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.  +  Articolul 2 (1) Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de un ambasador extraordinar şi plenipotenţiar sau, pe timpul absentei acestuia, de locţiitorul sau de drept. (2) Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secţiuni de politici comunitare generale sau de interes prioritar pentru România şi din secţiuni logistice.  +  Articolul 3Pentru asigurarea funcţionării structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate şi administrativ, necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe la art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările ulterioare, se suplimentează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.372 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 8 septembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Instituţiile prevăzute la lit. B din anexa vor desemna specialişti pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2. (2) Pe durata misiunii lor, specialiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt detaşaţi în Ministerul Afacerilor Externe şi se subordonează şefului Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 13 februarie 2003.Nr. 167.  +  AnexăA. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană:- 21 de posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B;- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe;- 14 posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:● economist principal - 1 post;● referent principal relaţii - 2 posturi;● referent de specialitate - 2 posturi;● funcţionar administrativ - 3 posturi;● secretar-dactilo principal - 1 post;● muncitor calificat - 1 post;● şofer - 1 post;● portar - 1 post;● îngrijitoare - 2 posturi.Total = 38 de posturiB. Instituţii de la care vor fi detaşaţi specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentareReprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcţia de consilier diplomatic:1. Ministerul Finanţelor Publice - 2 posturi;2. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi;3. Ministerul Economiei şi Comerţului - 6 posturi;4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 2 posturi;5. Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 post;6. Ministerul Justiţiei - 1 post;7. Banca Naţională a României - 1 post;8. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 1 post;9. Ministerul Educaţiei şi Cercetării - pentru activitatea de cercetare - 1 post;10. Secretariatul General al Guvernului - 1 post;11. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 1 post;12. Consiliul Concurenţei - 2 posturi.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.372 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 8 septembrie 2004, potrivit pct. 2 al art. I din hotărârea mai sus menţionată.──────────────