HOTĂRÂRE nr. 167 din 13 februarie 2003 (*actualizată*)privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană(actualizată până la data de 26 august 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 august 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 944 din 14 august 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigura de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.  +  Articolul 2 (1) Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de un ambasador extraordinar şi plenipotenţiar sau, pe timpul absentei acestuia, de locţiitorul sau de drept. (2) Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secţiuni de politici comunitare generale sau de interes prioritar pentru România şi din secţiuni logistice.  +  Articolul 3Pentru asigurarea funcţionarii structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate şi administrativ necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe la art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 733/2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe se suplimenteaza cu 36 de posturi, conform lit. A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 944 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 august 2003.  +  Articolul 4 (1) Instituţiile prevăzute la lit. B din anexa vor desemna specialişti pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2. (2) Pe durata misiunii lor, specialiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt detaşaţi în Ministerul Afacerilor Externe şi se subordonează şefului Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 13 februarie 2003.Nr. 167.  +  AnexăA. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană:- 19 posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B;- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe;- 14 posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:● economist principal, 1 post;● referent principal relaţii, 2 posturi;● referent de specialitate, 2 posturi;● funcţionar administrativ, 3 posturi;● secretar-dactilo principal, 1 post;● muncitor calificat, 1 post;● sofer, 1 post;● portar, 1 post;● ingrijitoare, 2 posturi.Total = 36 de posturiB. Instituţii de la care vor fi detaşaţi specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentareReprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcţia de consilier diplomatic:1. Ministerul Finanţelor Publice - 2 posturi;2. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi;3. Ministerul Economiei şi Comerţului - 6 posturi;4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului - 2 posturi;5. Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 post;6. Ministerul Justiţiei - 1 post;7. Banca Naţionala a României - 1 post;8. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 1 post;9. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - pentru activitatea de cercetare - 1 post;10. Secretariatul General al Guvernului - 1 post;11. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 1 post.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 944 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 august 2003, potrivit pct. 2 al art. unic din hotărârea mai sus menţionată.──────────────