ORDIN nr. 1.096 din 3 septembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice,ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,comerţ, turism şi profesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.096.  +  AnexăNORMA 03/09/2008