ORDIN nr. 1.544 din 22 august 2008pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 550 din 5 septembrie 2008
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Nr. 1.544 din 22 august 2008
  • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
  • Nr. 1.075 din 1 septembrie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008    Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;- Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, ministrul afacerilor externe şi ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale şi locale de pensii, precum şi de către persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 853/2.157/993/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 7 noiembrie 2007.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulmuncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrulafacerilor externe,Lazăr ComănescuMinistrulpentru întreprinderi mici şi mijlocii,comerţ, turism şi profesii liberale,Ovidiu Ioan Silaghi  +  AnexăNORMA 22/08/2008