HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 10 septembrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mare" se abrogă poziţia nr. 946 de la secţiunea "Bunuri imobile", ca urmare a retrocedării imobilului.2. La anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică" se abrogă poziţiile nr. 115 şi 118 de la secţiunea "Bunuri imobile", prin trecerea imobilelor în domeniul privat.3. Anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică" se completează la secţiunea "Bunuri imobile" cu două noi poziţii, poziţiile nr. 126 şi 127, conform anexei nr. 1.4. Anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tilişca" se completează la secţiunea "Bunuri imobile" cu patru noi poziţii, poziţiile nr. 18-21, conform anexei nr. 2.ART .IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.070.  +  Anexa 1 JUDEŢUL SIBIUCompletări la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Şura MicăBunuri imobile
  *Font 7*
  ┌────┬───────┬───────────┬────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┐│ │ │ Cod │ │ │Anul dobândirii│ │ Situaţia juridică actuală ││Nr. │ Poz. │ de │ Denumirea bunului │Elemente de identificare│sau, după caz, │Valoare de├───────────────────────────┬────┬──────────┤│crt.│în reg.│clasificare│ │ │ al dării │ inventar │ Denumire act proprietate │Nr. │ Data ││ │ │ │ │ │ în folosinţă │ │sau orice alt act doveditor│act │ act │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│126.│ 126. │ 1.6.2. │Teren de construcţii│CF Şura Mică nr. 3.043 │ 2003 │ 600 │Hotărârea Consiliului │ 58 │16.06.2008││ │ │ │ │nr. top. 2.350/3/6/3 │ │ │Local al Comunei │ │ ││ │ │ │ │S = 600 mp │ │ │Şura Mică │ │ ││ │ │ │ │nr. cad. 785/6/3 │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│127.│ 127. │ 1.6.2. │Teren de construcţii│CF Şura Mică nr. 3.044 │ 2003 │ 670 │Hotărârea Consiliului │ 58 │16.06.2008││ │ │ │ │nr. top. 2.350/3/6/4 │ │ │Local al Comunei │ │ ││ │ │ │ │S = 670 mp │ │ │Şura Mică │ │ ││ │ │ │ │nr. cad. 785/6/4 │ │ │ │ │ │└────┴───────┴───────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────────────────┴────┴──────────┘
   +  Anexa 2 JUDEŢUL SIBIUCompletări la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei TilişcaBunuri imobile
  *Font 7*
  ┌────┬───────┬───────────┬────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┐│ │ │ Cod │ │ │Anul dobândirii│ │ Situaţia juridică actuală ││Nr. │ Poz. │ de │ Denumirea bunului │Elemente de identificare│sau, după caz, │Valoare de├───────────────────────────┬────┬──────────┤│crt.│în reg.│clasificare│ │ │ al dării │ inventar │ Denumire act proprietate │Nr. │ Data ││ │ │ │ │ │ în folosinţă │ │sau orice alt act doveditor│act │ act │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│18. │ 18. │ 1.6.2. │Teren de construcţii│CF Tilişca nr. 2.774 │ 1993 │ 6.000 │Hotărârea Consiliului │ 35 │15.05.2008││ │ │ │ │nr. top. 441/2/21 │ │ │Local al Comunei │ 36 │15.05.2008││ │ │ │ │S = 5.889 mp │ │ │Tilişca │ │ ││ │ │ │ │Gruieţul Joagărului │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│19. │ 19. │ 1.3.7.1. │Drum de exploatare │Drumul Bârcului │ 2008 │ - │Hotărârea Consiliului │ 13 │27.02.2007││ │ │ │extravilan │nr. cad. 82 │ │ │Local al Comunei │ │ ││ │ │ │ │S = 13.310 mp │ │ │Tilişca │ │ │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│20. │ 29. │ 1.3.7.1. │Drum de exploatare │Drumul Neague CF 23 │ 2008 │ - │Hotărârea Consiliului │ 13 │27.02.2007││ │ │ │extravilan │Tilişca top. 5.122 │ │ │Local al Comunei │ │ ││ │ │ │ │nr. cad. 105 │ │ │Tilişca │ │ ││ │ │ │ │S = 6.273 mp │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────────┼────┼──────────┤│21. │ 21. │ 1.3.7.1. │Drum de exploatare │Drumul Pleşe │ 2008 │ - │Hotărârea Consiliului │ 13 │27.02.2007││ │ │ │extravilan │nr. cad. 91 │ │ │Local al Comunei │ │ ││ │ │ │ │S = 15.956 mp │ │ │Tilişca │ │ │└────┴───────┴───────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────────────────┴────┴──────────┘----------