HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 10 septembrie 2008pentru completarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Dăbuleni" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează la secţiunea "Bunuri imobile" cu poziţiile nr. 51 şi 52, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.069.  +  Anexa Completări la inventarul bunurilor careaparţin domeniului public al oraşului Dăbuleni
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  51. Teren Suprafaţa terenului = = 18.500 mp Str. Dunării - fără număr T 143, P 118 şi 119 N - DS E - Groza Victoriţa S - Consiliul Local Dăbuleni V - DS 131 1991 92.500 Domeniul public al oraşului Dăbuleni, potrivit H.C.L. nr. 10/ 2008
  52. Teren Suprafaţa terenului = = 18.822 mp T 932, P 119/1 N - Consiliul Local Dăbuleni E - Ecea Ion S - De 6613 V - De 2444 1991 94.110 Domeniul public al oraşului Dăbuleni, potrivit H.C.L. nr. 10/ 2008
  ------------