HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 10 septembrie 2008privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş, pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi social-culturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi social-culturale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.065.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniulpublic al comunei Giroc, judeţul Timiş, şi înadministrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş, pentrudesfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi social-culturale
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Comuna Giroc, judeţul Timiş Statul român, Ministerul Apărării Comuna Giroc, Consiliul Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş - imobil 1844 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.617 - Suprafaţa construită - 23.694,90 mp - Suprafaţa desfăşurată - 33.345,90 mp - Suprafaţa totală a terenului (inclusiv construcţiile) - 137.034 mp
  -----------