HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 10 septembrie 2008privind recunoaşterea Asociaţiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe recunoaşte Asociaţia Yacht Club Regal Român, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 138, sectorul 6, ca fiind de utilitate publică.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius Dorinp. Preşedintele AgenţieiNaţionale pentru Sport,Valentin Vasilescup. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.062.-----------