HOTĂRÂRE nr. 886 din 20 august 2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 314/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 24 mai 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 886.  +  AnexăNORMA 20/08/2008