HOTĂRÂRE nr. 130 din 24 februarie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor(actualizată până la data de 27 august 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 23 martie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 august 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 143 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna martie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan UngureanuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 februarie 2005.Nr. 130.  +  AnexăNORMA 24/02/2005