ORDIN nr. 353 din 23 iulie 2003 - (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor(actualizat până la data de 10 mai 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • nr. 353 din 23 iulie 2003
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • nr. 5.202 din 8 octombrie 2003
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 80 din 21 februarie 2005.În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,având în vedere prevederile art. 30 şi ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiu  +  AnexăMETODOLOGIE 08/10/2003