HOTĂRÂRE nr. 983 din 27 august 2008privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 1 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 şi al art. 7 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe stabileşte ziua de duminică, 30 noiembrie 2008, ca dată pentru desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Preşedintele Autorităţii ElectoralePermanente,Marian MuhuleţBucureşti, 27 august 2008.Nr. 983.________