ORDIN nr. 538 din 7 iulie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative(actualizat până la data de 28 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 26 august 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 150 din 15 iulie 2009.Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, şi ale Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 7 iulie 2008.Nr. 538.  +  AnexăNORMA 07/07/2008