ORDIN nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv(actualizat până la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 13 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005.În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 şi 9 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări contabile şi Direcţia generală a contabilităţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 noiembrie 2004.Nr. 1.753.  +  Anexa NORMA 22/11/2004