HOTĂRÂRE nr. 715 din 2 iulie 2008privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 7 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul indicativ prevăzut la art. 1 se revizuieşte anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 2 iulie 2008.Nr. 715.  +  AnexăPLAN 02/07/2008