ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 17 iulie 2008    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, republicată,ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția monumente istorice și arheologie din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare.
    Ministrul culturii și cultelor,
    Adrian Iorgulescu
    București, 18 aprilie 2008.Nr. 2.260.  +  AnexăNORME METODOLOGICE de clasare și inventariere a monumentelor istorice-----