ORDIN nr. 2.371 din 6 iunie 2008pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, republicată,ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, nesusceptibile de a fi clasate, se aprobă de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2).3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație al instituției publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte din categoria „Fond”, aflate în proprietatea instituției publice, în vederea efectuării unor schimburi de obiecte cu alte instituții similare din România.(2) Consiliul de administrație al instituției publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte nesusceptibile de a fi clasate, aflate în proprietatea instituției publice, în vederea efectuării unor schimburi de obiecte cu alte instituții similare.  +  Articolul IIDispozițiile prezentului ordin se duc la îndeplinire de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și de alte unități de profil care dețin bunuri culturale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Virgil Ștefan Nițulescu
  București, 6 iunie 2008.
  Nr. 2.371.-------------