LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 (*actualizată*)privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern(actualizată până la data de 1 iulie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri de persoane ori accelerate fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi. (2) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri de persoane ori accelerate fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unităţile cu capital de stat, cât şi de societăţile comerciale cu capital privat. (3) De facilitatea prevăzută la alin. (1) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor prevederi legale.-----------Art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 30 din 5 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2004.  +  Articolul 2Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001. (2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE

  CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ
  -----