HOTĂRÂRE nr. 599 din 4 iunie 2008privind recunoaşterea asociaţiei "Forumul Democrat al Germanilor din România" ca fiind de utilitate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe recunoaşte asociaţia "Forumul Democrat al Germanilor din România", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Gen. Magheru nr. 1-3, judeţul Sibiu, ca fiind de utilitate publică.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul generalal Guvernului,Gabriel BercaDepartamentul pentruRelaţii Interetnice,Marko Attila Gabor,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2008.Nr. 599.----------