REZOLUTIE nr. 1.356 din 19 iunie 2001adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.332-a întruniri, la 19 iunie 2001
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008    Consiliul de Securitate,reafirmând Rezoluţia sa nr. 733 (1992) din 23 ianuarie 1992 şi Rezoluţia sa nr. 751 (1992) din 24 aprilie 1992,exprimându-şi dorinţa ca pacea şi securitatea să fie restabilite în Somalia,recunoscând eforturile permanente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale agenţiilor şi organizaţiilor sale umanitare specializate de a oferi asistenţă umanitară în Somalia,acţionând în temeiul cap. VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite:1. reiterează obligaţia tuturor statelor de a respecta măsurile impuse prin Rezoluţia nr. 733 (1992) şi îndeamnă fiecare stat să adopte măsurile necesare pentru a asigura implementarea şi aplicarea deplină a embargoului asupra armelor;2. hotărăşte că măsurile impuse prin paragraful 5 al Rezoluţiei nr. 733 (1992) nu se aplică echipamentului de protecţie, inclusiv jachetelor antiglonţ şi căştilor militare, exportate temporar în Somalia de către personalul Organizaţiei Naţiunilor Unite, reprezentanţii presei, lucrătorii umanitari şi de dezvoltare şi de către personalul asociat numai pentru uzul lor personal;3. hotărăşte, de asemenea, că măsurile impuse prin paragraful 5 al Rezoluţiei nr. 733 (1992) nu se aplică furnizării de echipament militar neletal destinat exclusiv uzului umanitar şi de protecţie, conform aprobării prealabile a comitetului înfiinţat potrivit Rezoluţiei nr. 751 (1992) (Comitetul);4. solicită Comitetului să analizeze şi să ia decizii privind cererile de derogări stabilite în paragraful 3;5. hotărăşte să rămână activ sesizat cu această chestiune.-------