REZOLUTIE nr. 733 din 23 ianuarie 1992adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 3039-a întruniri, la 23 ianuarie 1992
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008    Consiliul de Securitate,luând în considerare cererea Somaliei ca situaţia din Somalia să fie analizată de Consiliul de Securitate,după prezentarea raportului secretarului general privind situaţia din Somalia şi apreciind iniţiativa luată de acesta în domeniul umanitar,fiind serios alarmat de deteriorarea rapidă a situaţiei din Somalia, de pierderile grave de vieţi omeneşti şi de stricăciunile materiale pe scară largă provocate de conflictul din ţară şi fiind conştient de consecinţele acestuia asupra stabilităţii şi păcii din regiune,fiind preocupat de faptul că, în cazul prelungirii situaţiei, aceasta constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale, aşa cum afirmă raportul secretarului general,amintind de responsabilitatea sa principală prevăzută de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite vizând menţinerea păcii şi securităţii internaţionale,amintind, de asemenea, prevederile cap. VIII al Cartei,exprimându-şi aprecierea faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale care au furnizat asistenţă populaţiilor afectate de conflict şi regretând faptul că unii membri ai personalului acestor organizaţii şi-au pierdut viaţa în exerciţiul sarcinilor lor umanitare,luând notă de apelurile adresate părţilor de preşedintele Organizaţiei Conferinţei Islamice pe 16 decembrie 1991, de secretarul general al Organizaţiei Unităţii Africane pe 18 decembrie 1991 şi de Liga Statelor Arabe pe 5 ianuarie 1992:1. ia notă de raportul secretarului general privind situaţia din Somalia şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia care predomină în această ţară;2. cere secretarului general să adopte imediat măsurile necesare pentru intensificarea asistenţei umanitare acordate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi de agenţiile sale specializate populaţiei afectate din toate regiunile Somaliei, în colaborare cu celelalte organizaţii umanitare internaţionale şi, în acest scop, să numească un coordonator care să supravegheze furnizarea efectivă a acestei asistenţe;3. cere, de asemenea, secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în colaborare cu secretarul general al Organizaţiei Unităţii Africane şi cu secretarul general al Ligii Statelor Arabe, să contacteze imediat toate părţile implicate în conflict, să urmărească angajamentul acestora de a înceta ostilităţile pentru a permite oferirea asistenţei umanitare, să promoveze un acord de încetare a focului şi respectarea imediată a acestuia şi să sprijine procesul de rezolvare politică a conflictului din Somalia;4. îndeamnă ferm toate părţile implicate în conflict să înceteze imediat ostilităţile, să cadă de acord asupra încetării focului şi să promoveze un proces de reconciliere şi rezolvare politică în Somalia;5. hotărăşte, conform cap. VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, că, în scopul instaurării păcii şi stabilităţii în Somalia, toate statele vor implementa imediat un embargo general şi complet asupra tuturor livrărilor de arme şi echipament militar către Somalia până când Consiliul va lua o altă decizie;6. solicită tuturor statelor să se abţină de la orice acţiune care ar putea contribui la creşterea tensiunii, împiedicarea sau întârzierea soluţionării paşnice şi negociate a conflictului din Somalia, ceea ce ar permite tuturor somalezilor să hotărască asupra viitorului lor şi să îl clădească în pace;7. solicită tuturor părţilor să coopereze cu secretarul general în acest scop şi să faciliteze furnizarea de către Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţiile sale specializate şi alte organizaţii umanitare de asistenţă umanitară tuturor celor care au nevoie de aceasta, sub supravegherea coordonatorului;8. îndeamnă toate părţile să adopte măsurile necesare vizând siguranţa personalului trimis să ofere asistenţă umanitară, să îl sprijine în sarcinile sale şi să asigure respectarea regulilor şi principiilor dreptului internaţional privind protejarea populaţiilor civile;9. solicită tuturor statelor şi organizaţiilor internaţionale să contribuie la eforturile de a oferi asistenţă umanitară populaţiei din Somalia;10. cere secretarului general să prezinte Consiliului de Securitate un raport privind această chestiune cât de curând posibil;11. hotărăşte să rămână activ sesizat cu această chestiune. Adoptată în unanimitate la cea de-a 3039-a întrunire.-------