ORDIN nr. 156 din 14 mai 2008privind renunţarea parţială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 27 mai 2008    Având în vedere prevederile:- art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 9 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006;- art. 2 alin. (2) pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;- art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate din venituri proprii,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pot renunţa la autorizare pentru una sau mai multe dintre operaţiunile pentru care sunt autorizate.  +  Articolul 2În vederea renunţării la autorizare, persoanele fizice şi juridice interesate vor înainta o cerere către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în care vor preciza denumirea persoanei fizice sau juridice autorizate, sediul sau, după caz, domiciliul, elemente de contact (telefon, fax, e-mail), numărul autorizaţiei şi data eliberării, precum şi operaţiunile pe care înţeleg să nu le mai efectueze, aşa cum sunt ele denumite pe pagina a doua a autorizaţiei.  +  Articolul 3 (1) Cererea prevăzută la art. 2 împreună cu originalul autorizaţiei se depun la Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau pot fi expediate prin servicii poştale specializate. (2) Cheltuielile de expediere către şi de la Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase vor fi suportate de către persoana fizică sau juridică autorizată.  +  Articolul 4Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase face menţiunile corespunzătoare de renunţare pe pagina a doua a autorizaţiei.  +  Articolul 5 (1) Renunţarea produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a înregistrat cererea de renunţare şi numai dacă menţiunile prevăzute la art. 4 sunt efectuate. (2) În cazul cererilor de renunţare înregistrate la Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase în cursul anilor 2007-2008 vor fi depuse sau expediate numai originalele autorizaţiilor, pentru efectuarea menţiunilor prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Cheltuielile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către persoanele fizice şi juridice, în legătură cu autorizarea, nu se restituie.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de către Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Consumatorilor,Dan VlaicuBucureşti, 14 mai 2008.Nr. 156.--------