HOTĂRÂRE nr. 541 din 9 octombrie 1993privind aprobarea Programului de asanare a efectivelor de animale purtătoare de boli transmisibile la om şi refacerea şeptelului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă acţiunile cuprinse în programul de asanare a efectivelor de animale purtătoare de boli transmisibile la om şi refacerea şeptelului şi modul de utilizare a sumelor prevăzute în acest scop în fondul special pentru agricultură, constituit potrivit art. 33 şi anexei nr. 16 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUMinistrul agriculturiişi alimentaţieiIoan Oanceap. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Eugeniu Corneliu Gorcea,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 1993.Nr. 541.----------