HOTĂRÂRE nr. 535 din 28 septembrie 1993privind asigurarea unor fonduri necesare organizării primului congres al Spiritualităţii româneşti din Balcani şi din zonele învecinate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru desfăşurarea în bune condiţii a primului congres al Spiritualităţii româneşti din Balcani şi din zonele învecinate, care va avea loc în perioada 8-10 octombrie 1993 în localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, se alocă suma de 25 milioane lei, din care 5 milioane lei din bugetul aprobat Secretariatului General al Guvernului şi 20 milioane lei din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, prin majorarea bugetului Secretariatului General al Guvernului.Derularea acestui fond se va efectua prin bugetul Prefecturii Judeţului Caraş-Severin.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va introduce modificările necesare în bugetul de stat aprobat pe anul 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmâncăp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Eugeniu Corneliu Gorcea,secretar de statMinistrul culturii,Petre SălcudeanuBucureşti, 28 septembrie 1993.Nr. 535.-----------