HOTĂRÂRE nr. 487 din 23 septembrie 1993pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 2 litera a) punctul 1 se modifica astfel:"1. stabileste norme obligatorii de siguranţă a navigatiei şi circulaţiei în transporturi şi controlează respectarea acestora;"2. Articolul 2 litera a) punctul 5 se modifica astfel:"5. autorizeaza şi acorda licenta agentilor economici pentru efectuarea transporturilor de marfa şi calatori pe caile de comunicatii, precum şi pentru lucrarile care se executa la acestea;"3. La articolul 2 litera a) punctul 6, propozitia a doua se elimina.4. Articolul 2 litera a) punctul 8 se modifica astfel:"8. asigura atestarea, brevetarea şi autorizarea personalului navigant şi a celui din domeniul operarii portuare, precum şi certificarea şi inmatricularea navelor şi aeronavelor civile;"5. Articolul 2 litera a) punctul 9 se modifica după cum urmeaza:"9. autorizeaza activitatea porturilor, asigura autorizarea funcţionarii agentilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport, precum şi pentru activităţile de pilotaj, remorcaj şi salvare; avizeaza regimul zonelor libere şi lucrarile de investitii pe terenurile cu restrictii aeronautice;"6. Articolul 2 litera b) punctul 3 se modifica astfel:"3. ia măsuri, în limita competentelor stabilite prin lege, pentru functionarea şi dezvoltarea armonioasa a tuturor sectoarelor de transport şi pentru asigurarea complementaritatii modurilor şi sistemelor de transport, pe baza reglementarilor interne şi internationale în domeniu;"7. Articolul 2 litera b) punctul 5 se modifica astfel:"5. stabileste standarde şi prescriptii specifice în vederea alinierii la cerinţele internationale;"8. Articolul 2 litera b) punctul 6, fraza a 2-a se modifica astfel:"asigura supravegherea aplicarii acestor norme şi autorizeaza agentii economici să efectueze astfel de activităţi;"9. Articolul 2 litera b) punctul 10 se modifica astfel:"10. asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului de cercetare a evenimentelor şi situaţiilor de pericol pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul organelor Ministerului Apararii Naţionale; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de interventie ilicita;"10. Articolul 2 litera b) punctul 11 se modifica astfel:"11. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;"11. Articolul 3 alineatul (8) se modifica astfel:"(8) Numărul maxim de posturi din aparatul Ministerului Transporturilor este 638, exclusiv demnitarii."12. Articolul 5 se modifica astfel:"Art. 5. - În cadrul Ministerului Transporturilor funcţionează, ca inspecţii de control şi supraveghere, Inspectoratul de Stat al Navigatiei Civile, Inspectoratul de Stat al Cailor Ferate şi Inspectoratul de Stat Auto, aflate în directa coordonare a sefilor de departamente."13. Articolul 9 se modifica astfel:"Art. 9. - Ministerul Transporturilor utilizeaza un parc auto propriu atât pentru aparatul ministerului, cat şi pentru inspectoratele de stat care îşi desfăşoară activitatea pe intreg teritoriul tarii.Modul de utilizare şi normare a parcului auto se va stabili prin ordin al ministrului transporturilor."14. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIModificarea art. 3 alin. (8) va opera în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul munciişi protectiei sociale,Dan Mircea PopescuBucureşti, 23 septembrie 1993.Nr. 487.  +  Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR*Font 7*                                                                  ┌────────────┐                                                                  │ MINISTRU │                                                                  └──────┬─────┘                 ┌────────────────────────────────┐ │                 │ Consilierii ministrului ├──────────────────────┤                 └────────────────────────────────┘ │                 ┌────────────────────────────────┐ │                 │Directia juridica şi contencios ├──────────────────────┤                 └────────────────────────────────┘ │                 ┌────────────────────────────────┐ │                 │Directia de cooperare şi relatii├──────────────────────┤                 │ internationale │ │                 └────────────────────────────────┘ │                 ┌────────────────────────────────┐ │                 │ Directia controlul ministrului ├──────────────────────┤                 └────────────────────────────────┘ │                                                                         │               ┌────────────────────────────┬────────────────────────────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┐┌──────────────┴─────────────┐ ┌────────────┴────────────┐ ┌─────────────┴──────────┐ ┌────────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐│ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat ││ pentru strategie, │ │ Sef departament │ │ Sef departament │ │ Sef departament │ │ Sef departament ││ management, resurse │ └────────────┬────────────┘ └────────────┬───────────┘ └────────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘└─┬──────────────────────────┘ ┌────────────┴────────────┐ ┌────────────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐  │ │ Departamentul │ │ Departamentul │ │ Departamentul │ │ Departamentul │  │ │transporturilor feroviare│ │ transporturilor rutiere│ │ transporturilor navale │ │ aviaţiei civile │  │ └┬────────────────────────┘ └┬───────────────────────┘ └┬───────────────────────┘ └┬──────────────────────┘  │ ┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐  │ │Directia generală de │ │ │Directia de │ │ │Directia de │ │ │Directia de │ │ │Directia de │  ├──┤strategie, management,│ ├──┤reglementari tehnice │ ├──┤reglementari tehnice│ ├──┤reglementari tehnice│ ├──┤reglementari în │  │ │privatizare şi │ │ │în transporturi │ │ │în transporturi │ │ │în transporturi │ │ │transporturi │  │ │relatii sociale │ │ │feroviare şi coope- │ │ │rutiere şi cooperare│ │ │navale şi cooperare │ │ │aeriene şi coope- │  │ └──────────────────────┘ │ │rare internationala │ │ │internationala │ │ │internationala │ │ │rare internationala│  │ ┌──────────────────────┐ │ └─────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ └───────────────────┘  ├──┤Directia generală │ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐  │ │economica şi relatii │ └──┤Inspectoratul de │ └──┤Inspectoratul │ └──┤Inspectoratul de │ └──┤Directia de │  │ │bugetare │ │stat al cailor ferate│ │de stat auto │ │stat al navigatiei │ │securitate şi │  │ └──────────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ │civile │ │anchete aeronautice│  │ ┌──────────────────────┐ └────────────────────┘ └───────────────────┘  │ │Directia generală de │  ├──┤dezvoltare, investitii│  │ │şi licitatii │  │ └──────────────────────┘  │ ┌──────────────────────┐  ├──┤Directia generală │  │ │medicală şi asistenţa │  │ │sociala │  │ └──────────────────────┘  │ ┌──────────────────────┐  ├──┤Agentia zonelor libere│  │ └──────────────────────┘  │ ┌──────────────────────┐  ├──┤Serviciul probleme │  │ │speciale │  │ └──────────────────────┘  │ ┌──────────────────────┐  ├──┤Serviciul secretariat,│  │ │tehnic şi mass─media │  │ └──────────────────────┘  │ ┌──────────────────────┐  │ │Agentia de distribuire│  └──┤autorizaţii transport │     │international rutier │     └──────────────────────┘---------------