ORDIN nr. 125 din 5 mai 1990pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrata după 1 martie 1990
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI OCROTIRILOR SOCIALE
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MUNCII
  • În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechitati în salarizarea personalului, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţionala pentru Protecţia Muncii emit prezentul Ordin, prin care se precizează locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal care lucrează în condiţiile deosebite, ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării.1. În grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 1.2. În grupa II de muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2.3. Ministerele, celelalte organe centrale, primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti, centralele industriale, întreprinderile şi instituţiile au obligaţia sa întreprindă măsuri pentru îmbunătăţirea radicala a condiţiilor de lucru la locurile de muncă prevăzute în prezent în grupele I şi II de muncă, astfel ca la finele anului 1993, acestea să fie prevăzute, corespunzător rezultatelor obţinute, faţă de prevederile "Normelor republicane de protecţia muncii", în scopul apărării vieţii şi sănătăţii salariaţilor.4. Metodologia, pe baza căreia unităţile efectuează încadrarea în grupele I şi II de muncă, este cea prevăzută în Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii cu completările făcute prin Ordinul nr. 100/1990 şi care se aplică în continuare.5. Prezentul ordin se aplică pentru perioada lucrata după 1 martie 1990. MINISTRUL MUNCII ŞI OCROTIRILOR SOCIALE Mihnea Marmeliuc MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Dan Enachescu p. PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU PROTECŢIA MUNCIIMINISTRU SECRETAR DE STATDan Andreescu  +  Anexa 1GRUPA I DE MUNCĂLista locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale stabilită conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990. 1. Staţiile pilot cu activităţi similare celor prevăzute în grupa I de muncă.2. Fabricarea varului în unităţi industriale.3. Dozarea manuală a antioxidantilor, acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare; prepararea amestecurilor de materii prime de cauciuc în malaxoare.4. Forjarea şi presarea la cald cu ciocane şi prese de cel puţin 200 kgf.5. Fabricarea pulberilor metalice sau de carburi metalice, precum şi a amestecului de pulberi metalice cu carburi metalice.Fabricarea pastelor de aluminiu.Fabricarea din pulberi metalice sau nemetalice, prin sinterizare, a diferitelor piese şi prelucrarea mecanică a pieselor sinterizate.Fabricarea sinterocorindonului şi a produselor sinterocorindonice.6. Emailarea conductorilor electrici cu lacuri şi rasini sintetice inclusiv operaţiile de topire, turnare, laminare şi trefilare.7. Activitatea permanenta din cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mare putere, neecranate.8. Activitatea în termocamera Voetsch.9. Punerea în funcţiune, testarea finala şi efectuarea probelor la magnetroanele în unda continua.10. Experimentarea, recepţia şi verificarea explozivilor, pulberilor, muniţiilor şi elementelor de muniţii, precum şi a produselor pirotehnice.11. Sudura sub microscop în industria electronică.12. Tratarea grafitului la secţia Baia de Fier din cadrul Întreprinderii miniere Rimnicu-Vilcea.13. Forajul sondelor de ţiţei şi gaze.Intervenţii, probe de producţie, reparaţii capitale sonde, combustie subterana, exploatarea ţiţeiului în subteran, detubari sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde.14. Montarea se demontarea turlelor petroliere (cu excepţia turlelor rabatabile).15. Topitorii de la cuptoarele pentru determinarea metalelor preţioase prin metode pirometalurgice (docimazie).16. Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate.17. Unităţi nucleare de gradul III şi IV.18. Vopsitorii speciale în spaţii închise din centralele nuclearo-electrice precum şi pregătirea suprafeţelor suport.19. Cuptoarele vana şi cubilou pentru vata minerala şi baghete de sticlă.20. Operaţiile de încălzire, tratament termic şi emailarea prin pudrare a pieselor din fonta aflate în stare incandescenta.21. Activitatea de termoformare a croglasului în cuptoare electrice.22. Operaţiile de sudura efectuate în spaţii închise: nave (secţii şi bloc secţii), cazane, rezervoare şi alte recipiente asemănătoare.23. Atelierul de acoperiri metalice pe cale galvanica de la IREMOAS - Bucureşti, inclusiv operaţiile de pregătire a suprafeţei suport.24. Prepararea nisipurilor şi a amestecurilor de formare şi miezuire.Activitatea din bazele de uscare centralizata a nisipurilor de turnatorie.25. Confecţionarea elicelor de nave.26. Fibrilizarea topiturii din vata minerala prin suflare cu abur supraincalzit prin duze de platina.27. Lucrări de instalaţii, ventilaţie şi automatizări executate în subteran, la construcţia metroului.28. Mecanicii de locomotiva, automotoare şi fochiştii de locomotiva (din Ministerul Transporturilor), la drum sau manevra.29. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii tunele cai ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adincimi mai mari de 8 m.30. Vopsirea în interior a grinzilor casetate închise, la poduri metalice şi viaducte (deschideri peste 30 m, între pile).31. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou, precum şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în tunel numai în timpul nopţii, la revizia, întreţinerea şi reparaţia caii tunelului şi a instalaţiilor.32. Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini semiautomate şi prese.33. Pregătirea materiilor prime şi a amestecului pentru sticlă şi geamuri în turnuri de amestec.34. Prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile prin suflare cu gura, la confecţionarea aparaturii tehnice şi de laborator.35. Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă. Cuptoarele pentru topirea sticlei.36. Prelucrarea cuartului şi obţinerea sticlei de cuart; prelucrarea manuală şi mecanică a sticlei de cuart.37. Instalaţiile de regenerare a sarurilor sodice din lesiile negre de fierbere (evaporare, caustificare, cazane de regenerare, cuptoare de var).38. Albirea cu perhidrol şi amoniac a pieselor finite din lemn.39. Foraje şi injectii în galerii perimetrale din corp baraj beton.40. Fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă.41. Eculotarea, tratarea chimica şi slefuirea produselor de sticlă.42. Scoaterea produselor ceramice din cuptoarele Hoffman.43. Fabricarea sirmelor de wolfram şi molibden din sarurile respective, prin metalurgia pulberilor.44. Prepararea amestecului depolarizant, la fabricarea elementelor galvanice.  +  Anexa 2GRUPA II DE MUNCĂ-------------------Lista locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale stabilită conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990. a) Autoremorchere cu greutatea totală de remorcare de 40 tone şi mai mare, care nu utilizează ajutor de sofer; b) Autobasculante cu capacitatea de încărcare de 40 tone şi mai mare; c) Autovehicule cu doua remorci cu capacitatea de încărcare în autotren de peste 20 tone; d) Autovehicule care transporta gaze lichefiate şi produse petroliere foarte inflamabile, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Transporturilor.1. Fabricarea spumelor poliuretanice în sistem continuu şi în forme. Injectarea spumelor poliuretanice.2. Spalarea şi denocivizarea echipamentului de protecţie utilizat în locurile de muncă încadrate în grupele I sau II.3. Încărcarea, descărcarea şi manipularea produselor petroliere, a produselor toxice, caustice - corosive, pulverulente sau granulare, cît şi a celor electroizolante, (alte categorii de personal decît cele prevăzute în Ordinul nr. 50/1990, anexa nr. 1 poz. 59).4. Vulcanizarea anvelopelor, a camerelor de aer şi a altor articole tehnice-de-cauciuc (încălţăminte, talpi, tocuri, plăci, etc).5. Staţiile industriale de frig în care se utilizează amoniac.6. Arderea, sortarea şi insacuirea samotei.7. Fabricarea şi ambalarea prafurilor de curatat.8. Staţiile pilot cu activităţi similare celor prevăzute în grupa II-a de muncă.9. Fabricarea, comprimarea şi îmbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei şi arsinei. Staţii industriale de aer comprimat.10. Activitatea de injecţie a reperelor din mase plastice cu sau fără insertie de fibre de sticlă sau carbon (grafit).11. Pregătirea şi fabricarea benzii bimetal pe bază de aluminiu - staniu - cupru - nichel şi fabricatia de cuzineţi. Pregătirea şi fabricarea benzilor şi tablelor din metale neferoase.12. Confecţionarea prin bataie la rece şi tubuirea bilelor, rolelor, acelor şi coliviilor pentru rulmenti, precum şi a cuzinetilor.13. Tratamente termice în cuptoare în care se utilizează pentru protecţia suprafeţei pieselor mediu reducator de oxid de carbon şi atmosfera controlată tip exoterm şi endoterm.Calire în băi de saruri.14. Preincalzirea diferitelor piese şi subansamble, inclusiv a sapelor de foraj şi sudarea acestora în stare fierbinte, precum şi prelucrarea prajinilor de pompare.15. Tratamente termice în flux de electroni sau termomagnetice.16. Rodajul aeronavelor militare sau civile fabricate sau reparate (probe la sol, pregătirea şi încercarea în zbor).17. Deservirea tehnica a aeronavelor şi încercarea la sol a acestora.18. Activitatea prestată la instalaţii, utilaje sau aparate care funcţionează cu radiatii electromagnetice: infrarosii, ultraviolete, microunde, de medie sau înaltă frecventa şi lasere, cu excepţia laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevăzute în grupa I de muncă.19. Lucrul la maşinile de sudat cu fascicul de electroni.20. Recuperarea argintului. Fabricarea pulberii şi a electrozilor de zinc - argint; încărcarea bateriilor; prepararea electrolitului.21. Fabricarea bateriilor termochimice.22. Prelucrarea mecanică, lipirea placilor antiradiante cu conţinut de plumb şi cobalt ce se monteaza pe maşini speciale.23. Controlul nedistructiv cu lichide penetrante sau prin alte procedee fizico - chimice al pieselor forjate, turnate sau laminate; controlul nedistructiv al materialului tubular în cimp electromagnetic.24. Degrosarea pieselor brute turnate din fonta la Întreprinderea "23 August" Bucureşti, până la 31.XII.1991, data până la care se vor asigura condiţii normale de muncă.25. Operaţiile tehnologice efectuate la înălţime de peste 7 m pe instalaţiile de foraj.26. Ascutirea sculelor cu polizorul.27. Activitatea de poleire a filierelor din carbura de wolfram şi diamant pentru trăgătoriile de sirma de cupru.28. Executarea transformatoarelor: alimentarea statiei cu făina de cuart, rasina epoxidica, anhidrida ftalica, turnarea în cochile, polimerizarea şi finisarea după turnare.29. Slefuirea şi lustruirea pieselor din materiale plastice cu perii metalice, de pisla, fetru, tesaturi textile, fibre vegetale sau par de animal, folosind diverse paste.30. Prelucrarea mecanică a talerelor, nacelelor şi matritelor din grafit.31. Vopsirea manuală (cu pensula sau prin pulverizare) cu lacuri, vopsele, emailuri şi grunduri pe bază de rasini sintetice, în spaţii închise.32. Standurile de probe pentru locomotive, maşini de lupta, motoare şi maşini electrice.33. Fabricarea tonerului - developer, pastarea rezistentelor, injectarea bachelitei şi a PVC.34. Spumare dulapi şi uşi de frigider cu spume poliuretanice.35. Fabricarea circuitelor imprimate (cablaje imprimate) din materiale stratificate placate, prin procedee de corodare.36. Lipirea cu pasta conţinând plumb a bobinelor de curent continuu, subansamblelor de manometre, a tubului Bourdon, la aparate de măsura şi control, inclusiv încărcarea cu nisip a tubului Bourdon.37. Calirea, sinterizarea şi brazarea cu ajutorul instalaţiilor DF.38. Aplicarea peliculei de nitrolac prin pulverizare, la masina de turnat lac pentru mobila şi mobilier.39. Ambalarea muniţiilor.40. Slefuirea şi polizarea umeda a cuartului cu abraziv.41. Polizarea manuală şi mecanică a ecranelor, recuperari tub cinescop, încărcarea şi descărcarea cuptoarelor de recoacere a tubului cinescop; spalarea cu acid clorhidric a interiorului baloanelor cinescop; sudura con ecran; pulverizarea lacului de rasini sintetice şi grafitarea exterioară a tubului cinescop.42. Confecţionarea la maşini automate a lantului fermoar metalic prin bataie la rece a dintilor de alama.43. Activitatea de gelifiere şi pictura la Întreprinderea "Aradeanca" - Arad.44. Vitrarea soclurilor corpurilor electrice de iluminat.45. Impregnarea balasturilor pentru corpurile electrice de iluminat.46. Debitarea materialelor stratificate (pertinax, sticlotextolit, etc).47. Fabricarea tronsoanelor suport ceramice pentru rezistente utilizate în tehnica de calcul şi electronică.48. Activitatea de service pe platformele de foraj marin.49. Activitatea de implantare ionica, epitaxie LED, neutralizare ape reziduale pentru apa deionizata, difuzie şi procesari chimice, fotogravura, incapsulare în rasini şi depuneri electrochimice în industria electronică.50. Activitatea de turnare a pieselor de schimb din plastudom sau din cauciuc, pe suport metalic.51. Încărcarea şi descărcarea carbunelui sau a minereurilor în şi din corfele funicularelor.52. Sortarea şi clasarea carbunilor în staţii.53. Focarele de la instalatia de macinare a substanţelor nemetalifere de la Întreprinderea Miniera Harghita.54. Extractia materialului util sau steril cu utilaje de peste 3 mc cupa sau peste 400 tone/ora productivitate. Transportul utilului sau sterilului din fronturile carierei (cu excepţia transportului cu autobasculante de până la 20 tone capacitate), când aceste activităţi se desfăşoară continuu (neocazional).55. Analize probe din fronturile de lucru ale unităţilor miniere, probe geologice sau din uzinele de preparare, cu utilizarea surselor de radiatii nucleare, raze X sau alte procedee.56. Taierea rocilor din marmura, piatra şi granit cu maşini şi instalaţii de tăiat şi slefuirea mecanică a placilor.Concasarea marmurei şi a pietrei.Fabricarea corpurilor abrazive de slefuit şi lustruit pentru piatra, marmura şi granit.57. Salariaţii din activitatea de extracţie a ţiţeiului şi a gazelor: operatori extracţie, lacatusi întreţinere instalatie la sonde, sudori, electricieni şi tehnologi care lucrează efectiv la sonde, montari şi demontari conducte transport ţiţei, gaze şi apa ; montari şi demontari instalaţii petroliere; încărcări şi descărcări scule şi material tubular la şi de la sonde; injectarea în zacamint a apelor tehnologice şi reziduale.Operaţii speciale la sonde; depozitarea, tratarea şi transportul ţiţeiului şi gazolinei; comprimarea şi transportul gazelor naturale şi a aerului; degazolinarea şi deetanizarea gazelor de sonda.58. Personalul de pe navele care executa lucrări legate de forajul marin.59. Montarea şi demontarea instalaţiilor de foraj; revizii şi reparaţii de teren ale utilajelor şi instalaţiilor aferente activităţilor de foraj. Intervenţii, punere în producţie şi reparaţii capitale sonde.60. Sortarea manuală (sub microscop) a diamantelor, plantarea diamantelor (sub lupa) pe molduri din grafit, în tehnologia de confectionare a sculelor diamantate.61. Dezinsertarea pe cale electrochimica sau chimica a diamantelor, carburilor şi liantilor din sculele diamantate.62. Elaborarea, sinterizarea şi infiltrarea liantilor în tehnologia de confectionare a sculelor diamantate.63. Staţiunile meteorologice de pe platformele marine.64. Operatorii de pe sistemele de generare a energiei seismice prin metoda vitroseiss.65. Polizarea termica şi mecanică a produselor din sticlă.66. Taierea, sortarea şi ambalarea geamului, după faza de rupt de pe liniile de fabricat geam.67. Prelucrarea şi taierea termica şi mecanică a produselor din sticlă.68. Activitatea de exploatare în carierele de nisip cuartos şi extragerea nisipului cuartos prin procedeul airlift.69. Instalatia de recoacere a sticlei, inclusiv securizarea geamurilor.70. Decalotarea produselor din sticlă.71. Executarea coşurilor de fum, a turnurilor de răcire, a silozurilor, precum şi a altor construcţii industriale de înălţime mare asemănătoare.72. Lucrări de comprimare la poziţie a rezervoarelor, silozurilor de ulei precum şi alte construcţii prefabricate similare; precomprimarea grinzilor din beton armat precomprimat.73. Extractia agregatelor minerale pentru construcţii din lacuri sau din albia minora a râurilor.74. Arderea produselor ceramice în cuptoare cu foc continuu. Fabricarea de produse din ceramica bruta şi fina sau electroceramice.75. Fabricarea ipsosului, agrocalcarului şi dolomitei.76. Centrifugarea tuburilor precomprimate.77. Confecţionarea blocurilor şi a foilor de pluta aglomerata cu urolit.78. Oxidarea şi prepararea bitumului.79. Instalaţii de fabricat celuloza micronizată.80. Tocarea mecanică a lemnului, stufului şi paielor.81. Slefuirea în alb, umeda sau uscata, mecanică sau manuală, a pieselor din lemn sau placaj şi a peliculei de lac poliesteric, la fabricarea mobilei.82. Emailarea PFL.83. Fabricarea tapetului din PVC pe suport de hirtie.84. Fabricarea foliilor hidroizolatoare din PVC calandrat.85. Fabricarea covorului din PVC pe suport textil sau pe suport din PVC expandat.86. Exploatarea şi întreţinerea cazanelor producătoare de abur tehnologic alimentate cu deşeuri de lemn.87. Fasonator manual sau mecanic la doborirea şi sectionarea arborilor în parchete.88. Mecanicii agricoli care efectuează lucrări în cimp cu tractoare de cel puţin 65 CP şi combine autopropulsate, precum şi cei care efectuează tratamente fitosanitare prin stropire şi prafuire cu MET şi MPSP (pentru perioada lucrărilor în cimp).89. Aplicarea substanţelor pentru dezinfecţie sau dezinsecţie prin pulverizare sau gazare.90. Ingrijitorii de vaci pentru lapte, precum şi ingrijitorii de porcine şi păsări în sectoarele industriale ale unităţilor agricole de stat.91. Depozitele de brânzeturi amplasate în subteran, în saline.92. Muncitorii care lucrează permanent la încărcarea şi descărcarea cu tutun a camerelor de fermentare şi alimentarea manuală a instalaţiilor hedrayng pentru condiţionarea tutunului.93. Muncitorii care lucrează permanent la alegerea şi ambalarea tutunului şi a zobului de tutun;Formarea loturilor de tutun;Umezirea, alesul, desfacutul, amestecatul şi taiatul tutunului.94. Muncitorii care lucrează permanent în ciupercarii de tip industrial.95. Muncitorii care lucrează permanent în activităţi de manipulare în vrac a materiilor prime a oleaginoase, în silozuri, magazii şi vagoane închise (floarea - soarelui, soia, etc).96. Personalul din activitatea de stereorestitutie (fotogrammetrie), fototriangulatie (aerotriangulatie), fotoredresare şi teledetectie.97. Impiegat de mişcare, impiegat de mişcare şef tura şi dispozitor din staţiile de grad special I, II şi III.98. Operatorii de la compunerea, descompunerea şi conducerea circulaţiei trenurilor şi de la instalaţiile de bloc dispecer de linie, mişcare, tracţiune şi vagoane din regulatoarele de vagoane gradul I.99. Şef manevra statie sau secţie, manevrant vagoane, frinar (tura sau turnus) - toate staţiile.100. Acar, revizor ace, veghetor de încărcare, magaziner tranzit şi comercial, magaziner şef tura şi legator de sarcina din staţii C.F. şi secţii de expediţie, camionaj, mărfuri (E.C.M.).101. Salubrizarea vagoanelor de călători, curăţirea, spalarea şi dezinfectarea vagoanelor de marfa care au transportat animale, minereuri radioactive, substanţe toxice sau petroliere, precum şi curăţirea reziduurilor din interiorul cisternelor, bazinelor de pacura, tenderelor de locomotiva, cutiilor de foc, camerelor şi tevilor de fum, cenusarelor de locomotiva, curatarea şi repararea canalelor pentru scurgerea reziduurilor.Curatarea reziduurilor petroliere şi a gunoaielor din bazinele portuare şi de pe nave, vidanjarea manuală sau mecanică a aeronavelor şi a vagoanelor de călători.102. Asternerea mixturilor asfaltice.103. Repararea, revizia, întreţinerea şi rodajul locomotivelor, automotoarelor, ramelor electrice, vagoanelor, utilajelor şi parcul auxiliar (macarale E.D.K., pluguri de zapada) din depouri, remize de locomotive, I.M.M.R., revizii de vagoane, ateliere de zona şi secţii, precum şi repararea, întreţinerea maşinilor grele de cale din I.M.M.R. şi secţii de întreţinere mecanizata a caii.104. Activitatea în sectoarele de demontari, decapari şi degresari din întreprinderile de reparaţii auto, tractoare şi utilaje, în vederea repararii.105. Activitatea de lipire şi sudura cu cositor şi plumb în atelierele de confectionat şi reparat radiatoare pentru autovehicule din întreprinderile specializate şi din cele de reparaţii auto.106. Sudarea în capete şi slefuirea sinelor de cale ferată.107. Ajutorii mecanici de locomotiva şi automotoare la drum şi manevra, mecanicii instructori depou de teren care efectuează instructajul practic prin însoţire pe locomotiva, precum şi revizorii de locomotiva şi şefii de tura din depouri şi remize.108. Muncitorii incarcatori - descarcatori, macaragii, transcontainere din staţiile de cale ferată.109. Întreţinerea, repararea şi modernizarea caii ferate şi a instalaţiilor SCB, TTR, IFTE, fără întreruperea traficului feroviar (muncitori şi personal operativ din activitatea de baza care concura la siguranţa circulaţiei).110. Muncitorii şi personalul operativ din staţiile de cale ferată uzinala, forestieră şi de garaj, care concura la siguranţa circulaţiei.111. Activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii din centralele subterane, baraje, tunele, galerii, castele de echilibru.112. Activitatea de exploatare din camerele de comanda din centralele electrice conectate la sistemul energetic naţional.113. Electricienii şi alt personal din formatiile de revizii şi reparaţii ale LEA de 110 kv şi mai mari care lucrează sub tensiune sau la potenţial.114. Personalul de tura din instalaţiile de 750 kv care desfăşoară activitate la pupitrul de comanda şi în restul instalaţiei.115. Montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea stilpilor şi a liniilor electrice de înaltă tensiune, la înălţimi peste 15 m.116. Filaturi, tesatorii şi finisaje textile: destramator, desprafuitor, scuturator, pregatitor amestec, dublator, rasucitor, bataj curatitor filtre, taietor fuior de în sau cinepa, zdrobitor, cardator, curatitor, slefuitor garnituri carde, laminator benzi din fibra, pieptanator, puitor, filator-bobinator, tesator, gazator, albitor, fierbator, mercerizator, vopsitor şi imprimeur textile.117. Prepararea pastelor şi a lacurilor pentru încălţăminte de cauciuc.118. Pulverizarea cu latex de cauciuc a placilor din par cauciucat.119. Activitatea de recuperare a staniului de pe straifuri de tabla cositorita şi cutii de conserve.120. Personalul de la disciplina de anatomie din cadrul facultăţilor de medicina.121. Metalizarea chimica sau electrochimica a maselor plastice.122. Gumarea hirtiei în sul.123. Gravarea mecanică şi manuală sub lupa sau microscop.124. Unităţile nucleare de gradul I şi II.125. Activitatea permanenta în cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mica şi medie putere neecranate.126. Acoperirea metalelor prin rilsanizare.127. Asamblarea bateriilor şi elementelor galvanice.128. Construcţii de staţii şi galerii de metrou ce se executa cu planseu turnat pe pământ, la cota minus 18 m.129. Activitatea de colectare şi transport a reziduurilor menajere şi stradale (inclusiv incinerarea gunoaielor).130. Curăţirea coşurilor de fum ale instalaţiilor casnice de încălzire (cosarii aparţinând întreprinderilor de gospodărie comunală).131. Fotografi, fotocolor (fotolaboranţi, laboranti color şi alb-negru).132. Retusuri fotocolor.133. Sortare, egalizare, presare, prelucrare pene, fulgi şi par uman.134. Laboratoare şi compartimente de chimie sanitară şi analize medicale-hematologice, imunologice, citologice, bacteriologice şi biochimice.135. Personalul Televiziunii Române care lucrează în emisie, precum şi personalul care, pe lângă emisie, efectuează şi alte activităţi. Personalul de la carele de reportaj şi radiorelee.136. Prepararea soluţiilor, developarea, copierea, etalonarea şi reconditionarea peliculei, pregătirea peliculei în vederea copierii şi montajul negativ.137. Manipularea în vrac a cerealelor, a produselor finite şi a subproduselor de morarit, în silozuri.Scuturarea sacilor, insacuirea produselor finite (făina, malai, tărâţe); manipularea şi stivuirea sacilor în depozite şi în mijloace de transport; activitatea morarilor ciurari.138. Muncitorii brutari de la framintare, coacere şi ambalare a produselor de panificatie la preluarea din cuptor.139. Activitatea soferilor care deservesc următoarele categorii de autovehicule, pe perioada cît lucrează în aceste condiţii:140. Activitatea din cadrul atelierului de confectionare a macazelor, limbilor pentru macaze, tirfoanelor, traverselor şi sudarea cap la cap a sinelor de cale ferată, de la Întreprinderea de Producţie Industriala pentru Construcţii Cai Ferate Buzau.141. Andocarea navelor, reparaţii corp, masina şi instalaţii de guvernare şi de propulsie a navelor.142. Staţii centralizate de produs acetilena din carbid, pentru utilizare în reţea sau pentru imbuteliere recipienţi.Confecţionarea, stantarea şi asamblarea prin bataie directa pe presa, a vranelor şi capacelor de la butoaiele metalice, confecţionarea pe linie automată de fabricaţie a butoaielor metalice.Operaţii de sudura la aliaje de magneziu şi aluminiu, precum şi operaţiile de lipire cu alama la întreprinderile de avioane (activitate continua).Probe de rodaj şi control de recepţie ale tractoarelor în cazul când se probează sau se rodeaza concomitent motoare a căror putere totală însumată, depăşeşte 1000 C.P. (activitate continua).---------------------------------