DECIZIE nr. 384 din 12 mai 2008privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale "ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L.
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008    În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 mai 2008, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale "ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:  +  Articolul 1Societatea Comercială "ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploieşti, str. Gageni nr. 111A, bl. G1, et. 5, ap. 18, judeţul Prahova, nr. de ordine în registrul comerţului J29/3470/14.12.2007, cod unic de înregistrare 22936465/14.12.2007, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.  +  Articolul 3Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Comisieide Supraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuBucureşti, 12 mai 2008.Nr. 384.----------