HOTĂRÂRE nr. 569 din 22 octombrie 1993pentru aprobarea Protocolului celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 noiembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Jakarta la 3 septembrie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:--------------Ministrul comerţuluiCristian Ionescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externeMarcel Dinusecretar de statBucureşti, 22 octombrie 1993.Nr. 569.-------