ORDIN nr. 104 din 7 martie 2008pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Nr. 104 din 7 martie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 1.040 din 7 aprilie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2008  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, aprobate prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului economiei şi finanţelor. (2) În cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganian  +  Anexa BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELIal Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pentru nul 2008- mii lei -
  *Font 8*
  Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program anual trim. I trim. II trim. III trim. IV
  VENITURI TOTALE, din care: 13.591 - 13.591 - -
  I. Venituri curente 13.591 - 13.591 - -
  C. Venituri nefiscale 13.591 - 13.591 - -
  C.1. Venituri din proprietate 13.591 - 13.591 - -
  30.01 Venituri din proprietate 13.591 - 13.591 - -
  30.01.08 Venituri din dividende 13.591 - 13.591 - -
  30.01.50 Alte venituri din proprietate
  31.01 Venituri din dobânzi - - - - -
  31.01.03 Alte venituri din dobânzi - - - - -
  II. Venituri din capital - - - - -
  39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri - - - - -
  39.01.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri - venituri din privatizare - - - - -
  CHELTUIELI TOTALE, din care: 13.591 - 13.591 - -
  87.01 Alte acţiuni economice
  01. Cheltuieli curente 13.591 - 13.591 - -
  10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL - - - - -
  20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII - - - - -
  55 Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care: 13.591 - 13.591 - -
  55.01 A - Transferuri interne 13.591 - 13.591 - -
  55.01.20 Vărsăminte la bugetul statului din valorificarea activelor bancare şi creanţelor comerciale şi privatizare (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare) 13.591 13.591
  55.01.20.01 Vărsăminte la bugetul de stat, din privatizare
  55.01.20.02 Vărsăminte la bugetul de stat, din dividende 13.591 13.591
  55.01.20.03 Vărsăminte la bugetul de stat, din dobânzi
  70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL - - - - -
  71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE
  71.01 Active fixe - - - - -
  71.01.02 maşini, echipamente şi mijloace de transport - - - - -
  71.01.03 mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale
  ___________