DECRET nr. 502 din 8 mai 2008privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008



    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 8 mai 2008.Nr. 502.----------