HOTĂRÂRE din 17 februarie 1993a Adunării generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la "â" şi "sînt" în grafia limbii române
EMITENT
  • ACADEMIA ROMÂNĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 8 martie 1993    Adunarea generală a Academiei Române, întrunită în ziua de 17 februarie 1993, în conformitate cu art. 4 din Statutul Academiei Române, hotărăşte:1. Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor şi a formei sînt (suntem, sunteţi), în conformitate cu hotărîrile adoptate de Academia Română înainte de 1948, consecinţă a unui îndelungat proces istoric.2. Modul de aplicare a hotărîrii de la pct. 1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române.3. Pentru celelalte reguli ortografice se cere Comisiei de cultivare a limbii române, institutelor de lingvistică ale Academiei Române să facă acele propuneri pe care le consideră necesare ca urmare a dezbaterilor şi propunerilor care au avut loc în Adunarea generală a Academiei, la întrunirile lingviştilor şi în presă. Aceste propuneri vor fi supuse Secţiei de filologie şi literatură a Academiei, care le va înainta, cu eventuale amendamente, Adunării generale a Academiei Române, spre dezbatere şi aprobare.Preşedintele Academiei Române,academician Mihai DrăgănescuNOTĂ:Regulile "Sextil Puşcariu" pentru scrierea literelor â şi î au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 18 februarie 1992.___________