HOTĂRÂRE nr. 398 din 9 aprilie 2008privind recunoașterea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 13 mai 2008  În temeiul art. 29 alin. (3) și al art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se recunoaște Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 637/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Creștin de Rit Vechi din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 9 aprilie 2008.Nr. 398.   +  AnexaSTATUTUL
  Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România