LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizată*)pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici**)(actualizată până la data de 21 aprilie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul I Declararea averii  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 3 (1) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 6 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 6^1Abrogat.----------Art. 6^1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul II Controlul averilor  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.A. Agenţia Naţională de Integritate----------Lit. A din Cap. II a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate".  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 10Dacă persoana a carei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor dobândite de celălalt soţ. Sunt supuse controlului şi bunurile de valoare ce fac obiectul declarării, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenţi, descendenţi, fraţi, surori şi afinii de acelaşi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoana.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 14 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Ordonanţa de clasare se comunica părţilor şi parchetului competent, precum şi direcţiei generale judeţene a finanţelor publice în a carei raza domiciliază persoana a carei avere este supusă verificării.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 15Controlul se reia de către Agenţia Naţională de Integritate, dacă:----------Partea introductivă a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate". a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluţie contrară; b) abrogată.----------Lit. b) a art. 15 a fost abrogată de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.B. Instanţa de judecată  +  Articolul 16 (1) Preşedintele curţii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecata, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agenţie. Statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi întotdeauna citat în instanţă. Participarea procurorului şi a Agenţiei Naţionale de Integritate este obligatorie.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 17 (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa Agenţiei Naţionale de Integritate. La prima zi de înfăţişare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va putea dispune încuviinţarea acestora, acordând un nou termen.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate". (2) Până la soluţionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă aceasta măsură nu a fost luată în condiţiile art. 13.  +  Articolul 18 (1) Dacă se constată că dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificată, curtea de apel va hotărî fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilită de instanţă pe baza de expertiză. În cazul obligării la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată. (2) Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţa este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul să pună în mişcare acţiunea penală. (3) În cazul în care se constata că provenienţa bunurilor este justificată, instanţa hotărăşte închiderea dosarului.C. Căi de atac  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 20Sentinţele curţii de apel - secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de părţile interesate, de Agenţie şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 care modifică pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul III Proceduri speciale  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 24 (1) Cauzele privind persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) se judeca la Curtea Supremă de Justiţie, în complet format din trei judecători desemnaţi de preşedintele acestei curţi. (2) Recursurile se judeca în complet format din noua judecători. (3) Dispoziţiile art. 16-20 se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 25Averea Preşedintelui României va putea fi cercetată numai după încetarea exercitării mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii Parlamentului României, adoptata cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. În acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se imputa.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 26 (1) Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constata provenienţa ilicita a unor bunuri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunica organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetată, în vederea executării. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la licitaţie, sumele obţinute făcându-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanţă pe baza de expertiza. (3) Vânzarea bunurilor şi încasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silita împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor băneşti datorate statului. (4) Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obţinute din vânzarea acestora.  +  Articolul 27În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre preţioase, titluri de valoare, mijloace de plata străine, obiecte de arta, colecţii de valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţională a României sau, după caz, la Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea valorificării prin vânzare la licitaţie.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii" cu sintagma "Ministerul Culturii şi Cultelor".  +  Articolul 28 (1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenienţei bunurilor, începută asupra unei persoane, continuă şi împotriva moştenitorilor acesteia. (2) Cercetarea poate fi pornită şi direct împotriva moştenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Moştenitorii răspund numai în limita valorii avutului succesoral. (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a deţinut o demnitate sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi făcută în termen de cel mult 5 ani de la data încheierii mandatului sau a eliberării din funcţie.  +  Articolul 29Toate actele de procedură în aceasta materie sunt scutite de orice taxă de timbru, iar în cazul valorificării bunurilor prin vânzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 30Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avansează dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasării cauzei ele suportându-se din bugetul de stat.  +  Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi se întregesc cu prevederile Codului de procedura civilă şi cu cele privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 33 (1) Persoana a carei avere a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată, printr-o hotărâre judecatorească irevocabilă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcţia pe care o deţine. (2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarată nejustificată, printr-o hotărâre judecatorească irevocabilă, este considerat incompatibil.  +  Articolul 34În sensul prezentei legi, funcţionar public este persoana numita sau aleasă într-o funcţie publică, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori într-o instituţie publică subordonată acesteia. Funcţionari publici pot fi şi în cadrul regiilor autonome.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 12 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 39Abrogat.----------Art. 39 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, dispoziţiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEAceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN  +  AnexăDECLARAŢIE DE AVERESubsemnatul(a) ......, având funcţia de ........., la ....., declar pe propria răspundere, că împreună cu familia 1) deţin următoarele active şi datorii.___________ 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.I. BUNURI IMOBILE1. TerenuriNota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐│ │ │ Anul │ │Cota │ Valoarea │ Modul │ ││Adresa│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│ de │ de │Titularul2)││ │ │ │ │ │impozitare│dobândire│ │├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘_________    *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan;      (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se afla      în circuitul civil.2. ClădiriNota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Adresa│Categoria*)│ Anul │Suprafaţa│Cota │ Valoarea │Modul de │Titularul2)││ │ │dobândirii│ │parte│impozabilă│dobândire│ │├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘___________    *) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit;       (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de producţie.    2) La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele       proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul       bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.II. BUNURI MOBILE1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii┌──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Natura │ Marca │ Nr. bucăţi │ Anul de fabricaţie │ Modul de dobândire │├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└──────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘2. Bunuri sub forma de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 EuroNota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Descriere sumară │ Anul dobândirii │ Valoarea estimată │├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└─────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI┌──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────┐│Natura bunului│ Data │Persoana către care s-a │ Forma │ Valoarea ││ înstrăinat │ înstrăinării │ înstrăinat │înstrăinării│ │├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤└──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────┘IV. ACTIVE FINANCIARE1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.┌─────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────────┐│Instituţia care administrează│Tipul*)│Valuta│ Deschis în │ Sold/valoare la zi ││ şi adresa acesteia │ │ │ anul │ │├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤└─────────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────────┘_____________    *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv       card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii       sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme       cu acumulare.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐│ Emitent titlu/societatea în care │ │ Număr de │ Valoarea totala ││ persoana este acţionar sau │Tipul*)│ titluri/cota │ la zi ││ asociat/beneficiar de împrumut │ │de participare│ │├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤└──────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘___________    *) Categoriile indicate sunt: (1) Hărtii de valoare deţinute (titluri de       stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în       societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal.3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate............................................................................................................................................................................V. DATORIIDebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┐│ Creditor │ Contractat │ Scadent │ Valoare ││ │ în anul │ la │ │├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤└────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┘VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţa de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro*)┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐│CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL ││ VENITUL │ ADRESA │ GENERATOR DE VENIT │ ÎNCASAT │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘_________    *) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite       din partea rudelor de gradul I şi II.VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐│CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL ││ VENITUL │ ADRESA │ GENERATOR DE VENIT │ ÎNCASAT │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│1. Venituri din salarii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│2. Venituri din activităţi independente │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie,│ │ │ ││etc. │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│4. Venituri din investiţii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│5. Venituri din pensii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│6. Venituri activităţi agricole │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│8. Venituri din alte surse │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completării: Semnătura:----------Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005, conform art. I din acelaşi act normativ.--------------