HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare(actualizată până la data de 12 februarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 27 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.990 din 16 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 385 din 28 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 770 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 615 din 20 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 123 din 6 februarie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005, prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Silvia Adriana ŢicăuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.294.  +  AnexăNORMA 13/08/2004