DECRET-LEGE nr. 100 din 14 martie 1990 ***Republicatprivind atribuirea sau schimbarea de denumiri
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 30 octombrie 1990    Notă *) Republicat în temeiul art. 2 din Legea nr. 22/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 16 octombrie 1990.Decretul-lege nr. 100 a fost emis la 14 martie 1990 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din 21 martie 1990. Ca urmare a victoriei revoluţiei de la 22 decembrie 1989 este necesar să se stabilească noi norme de atribuire şi schimbare a denumirilor, întrucît unui număr important de localităţi, unităţi economice, social-culturale şi altor obiective li s-au atribuit denumiri legate de evenimentele politice şi istorice din perioada dictaturii, precum şi numele unor persoane ale fostului regim, care nu sînt în concordanta cu innoirile vieţii politice şi sociale din România.În temeiul Decretului-lege nr. 2/1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către: a) parlament, pentru judeţe, municipii, oraşe, comune, sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor şi staţiuni balneoclimaterice, la propunerea guvernului; b) guvern, pentru unităţile şi instituţiile de stat de interes naţional pe care le înfiinţează; c) organele centrale şi locale de stat şi organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, pentru unităţile economice şi social-culturale pe care le înfiinţează potrivit legii, precum şi pentru alte obiective aflate în administrarea acestora; d) prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti, pentru parcuri, pieţe, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru alte obiective aflate în administrarea unităţilor sau subunitatilor de interes local.  +  Articolul 2Pentru atribuirea şi schimbarea de denumiri de către prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti se constituie, pe lîngă fiecare dintre aceste organe, cîte o comisie formată din 7-9 specialişti din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii, artei şi alte domenii de activitate. În judeţele cu minorităţi naţionale, din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai acestora. Comisiile analizează propunerile privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, adresate prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti. Comisiile, din proprie iniţiativă, pot face propuneri privind atribuirea şi schimbarea de denumiri.Cu acest prilej se va tine seama şi de denumirile traditionale în limbile minorităţilor naţionale, alături de cele în limba română.Componenta nominală a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabileşte prin decizii ale prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti. Preşedintele comisiei este un subprefect sau viceprimar al acestor organe.  +  Articolul 3Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor tine evidenta denumirii unităţilor şi obiectivelor prevăzute la art. 1, existente în unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează.Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti vor tine evidenta denumirii tuturor unităţilor şi obiectivelor din subordinea lor.  +  Articolul 4Decretul nr. 386/1977 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi Decretul prezidential nr. 26/1978, modificat prin Decretul prezidential nr. 372/1979, se abroga.--------------------