HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 1991 (*actualizată*)privind înfiinţarea şi organizarea Regiei autonome "Monitorul Oficial"(actualizată pînă la data de 6 aprilie 1994*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 1 iulie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 6 aprilie 1994, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 martie 1994.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează, sub autoritatea Adunării Deputaţilor, Regia autonomă "Monitorul Oficial", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.Regia autonomă "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate şi difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei autonome a imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucureşti, şi a compartimentului "Monitorul Oficial" din Direcţia serviciilor legislative din aparatul Adunării Deputaţilor, str. 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinţează.Regia este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.-------------Alin. 3 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 6 aprilie 1994.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al regiei îl constituie producţia editoriala, tipografica, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, astfel cum este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare, anexa la prezenta hotărîre.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 6 aprilie 1994.  +  Articolul 3Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român şi este organizat pe părţi, conform regulamentului de organizare şi funcţionare.Potrivit prevederilor constituţionale, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atragînd inexistenta acestora.Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative în alte publicaţii se poate face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.Pînă la realizarea unei reţele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicaţiilor şi alţi agenţi economici.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 6 aprilie 1994.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", conform bilanţului la data de 30 septembrie 1993, este de 771,8 milioane lei.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 6 aprilie 1994.  +  Articolul 5Personalul trecut la regia autonomă se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 6Activitatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se desfăşoară în sediul aflat în Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii, precum şi în filiale, secţii, subunitati, care se constituie şi funcţionează potrivit legii.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 6 aprilie 1994.  +  Articolul 7Regia autonomă "Monitorul Oficial" funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa.  +  Articolul 8Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Adunării Deputaţilor.  +  Articolul 9Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercită de către Secretariatul general al Adunării Deputaţilor.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 11Pe data prezentei, Hotărîrea Guvernului nr. 770/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifica corespunzător.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  AnexăREGULAMENT 20/05/1991