HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 1991 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"(actualizată până la data de 10 decembrie 1998*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 13 aprilie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 decembrie 1998, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998.**) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 135/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 6 aprilie 1994, dîndu-se articolelor din anexa la hotărâre o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărâri se înfiinţează, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", cu sediul în municipiul Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii.Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate şi difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucureşti, şi a compartimentului "Monitorul Oficial" din Direcţia serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputaţilor, calea 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinţează.Regia este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al regiei îl constituie producţia editoriala, tipografica, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, astfel cum este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare, anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3-----------Alin. 1 al art. 3 a fost abrogat de alin. 2 al art. 21 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998.-----------Alin. 2 al art. 3 a fost abrogat de alin. 2 al art. 21 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998.-----------Alin. 3 al art. 3 a fost abrogat de alin. 2 al art. 21 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998.Până la realizarea unei reţele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicaţiilor şi alţi agenţi economici.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", conform bilanţului la data de 30 septembrie 1993, este de 771,8 milioane lei.  +  Articolul 5Personalul trecut la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 6Activitatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se desfăşoară în sediul aflat în Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii, precum şi în filiale , secţii, subunitati, care se constituie şi funcţionează potrivit legii.  +  Articolul 7Regia Autonomă "Monitorul Oficial" funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa.  +  Articolul 8Conducerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se asigura de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 9Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercită de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 770/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Imprimeriilor se modifica corespunzător.  +  AnexăREGULAMENT 20/05/1991