ORDIN nr. 425 din 14 februarie 2008 privind aprobarea Statutului CEC BANK - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 4 martie 2008    (la 06-05-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.312 din 25 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2008. ) În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 979/2005 privind aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Cheltuielile de publicare a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de către Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
    Ministrul economiei și finanțelor,
    Varujan Vosganian
    București, 14 februarie 2008.Nr. 425.  +  AnexăSTATUTULCEC BANK - S.A.**)