ORDIN nr. 181 din 13 februarie 2008pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2008    (la 15-10-2019, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.333 din 26 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 octombrie 2019 ) În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză, precum și în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 15-10-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.333 din 26 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 octombrie 2019 )  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va intra în vigoare de la data de 1 martie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Ludovic Orban
    București, 13 februarie 2008.Nr. 181.  +  AnexăREGLEMENTĂRIprivind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturilerutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizareaoperatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8