HOTĂRÂRE nr. 177 din 20 februarie 2008privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.730/2004 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţie, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 22 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 şi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Licenţa de concesiune nr. 5.730/2004 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţie, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Str. Depozitelor nr. 5, camera 6, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Brătuleasa din comuna Vârfurile, judeţul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre._________ Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Licenţa de concesiune a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţie prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Bogdan GăbudeanuMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 februarie 2008.Nr. 177._________