HOTĂRÂRE nr. 60 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012(actualizată la data de 29 iulie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 60.  +  AnexăPLAN 16/01/2008