HOTĂRÂRE nr. 86 din 23 ianuarie 2008privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Procedurile de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2002 privind înfiinţarea Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activităţii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul internelor şireformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 86.  +  Anexa 1REGULAMENT 23/01/2008  +  Anexa 2PROCEDURA 23/01/2008