HOTĂRÂRE nr. 9 din 24 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanților fiscali persoane străine
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008    În baza prevederilor cap. 5^1 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 24 ianuarie 2008, hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea consultanților fiscali persoane străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția de învățământ, Direcția de relații naționale și internaționale, Direcția de servicii pentru membri și Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
    Daniel Chițoiu
    București, 24 ianuarie 2008.Nr. 9.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT 24/01/2008